جهت ارتباط با روابط عمومی اداره کل و دیگر واحد ها با شماره تلفنهای   6- 4480275 - 0171  تماس حاصل نمایید.

ایمیل : taavon_r@yahoo.com

پیام کوتاه : 09388127568

گلستان - گرگان - میدان بسیج - سایت اداری