علیخانی

نام شهرستان : بندرگز

آدرس اداره تعاون : بندرگز ، خیابان شهید بهشتی 

نوع : دفتر نمایندگی

تلفن تماس :01733724772

رئیس اداره : حسن علیخانی

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________-

سبزی

نام شهرستان : کردکوی

آدرس اداره تعاون : کردکوی ،خیابان ولی عصر (عج) کوچه حجتی

نوع : دفتر نمایندگی

تلفن تماس : 01733221713

رئیس اداره : علیرضا سبزی  

________________________________________________________________________________________________________________________-

مصدق

نام شهرستان : بندرترکمن

آدرس اداره تعاون : بندرترکمن ، بلوار پاسداران یکم خیابان شهید جزایری - کد پستی 55319-48918

نوع : دفتر نمایندگی

تلفن تماس : 01734227435

رئیس اداره :     شیرمحمد مصدق

 ________________________________________________________________________________________________________________________-

 

نام شهرستان : گرگان

آدرس اداره تعاون : گرگان ، روبروی گلشهر 37

نوع : اداره

تلفن تماس : 01713375460

رئیس اداره : خانم معصومه میر اعظمی 

________________________________________________________________________________________________________________________-

سلاق

نام شهرستان : آق قلا

آدرس اداره تعاون : آق قلا ، خیابان شهید گرکز جنب نانوایی طالبی طبقه فوقانی

نوع : دفتر نمایندگی

تلفن تماس : 01735222098

رئیس اداره : عبدالحکیم سلاق  

________________________________________________________________________________________________________________________-

هلاکو

نام شهرستان : مینودشت

آدرس اداره تعاون : مینودشت ، خیابان پاسداران خیابان شهید اوینی ساختمان دکتر اوده طبقه دوم - کد پستی 33464-49517

نوع : دفتر نمایندگی

تلفن تماس : 01745223330

رئیس اداره :   ایوب هلاکو

________________________________________________________________________________________________________________________-

مزیدی

نام شهرستان : علی اباد

آدرس اداره تعاون : علی آباد ، بلوار امام رضا (ع) جنب مسجد محمدیه طبقه فوقانی  

نوع : دفتر نمایندگی

تلفن تماس : 01736220939

رئیس اداره : علی مزیدی

________________________________________________________________________________________________________________________-

قاضوی

نام شهرستان : گنبد

آدرس اداره تعاون : گنبد ، خیابان طالقانی شرقی خیابان فرهنگ    -  کد پستی  57761-49791

نوع : اداره

تلفن تماس : 01725555108

رئیس اداره : سیدحسین قاضوی

 ________________________________________________________________________________________________________________________-

سرگلزایی

نام شهرستان : کلاله

آدرس اداره تعاون : کلاله ، خیابان شهید رجائی

نوع : دفتر نمایندگی

تلفن تماس : 01744241500

رئیس اداره : محمد سرگلزایی

_____________________________________________________________________________________________________________________-

نام شهرستان : رامیان

آدرس اداره تعاون : رامیان ، خیابان امام (ره) روبروی پارک شهر    کد پستی 33464-49517

نوع : اداره

تلفن تماس : 01746222435

رئیس اداره :    حسین صادقی

________________________________________________________________________________________________________________________

میر فندرسکی

نام شهرستان : آزاد شهر

آدرس اداره تعاون : آزاد شهر ، خیابان گرگان خیابان آزادی

نوع : دفتر نمایندگی

تلفن تماس : 01746726522

رئیس اداره : سیدفضل لله میرفندرسکی