فرم عضویت

نام و نام خانوادگی :
تحصیلات :
رشته تحصیلی :
پست الکترونیک :
تلفن :
استان :
شهر :
روستا :
تا چه اندازه با بخش تعاون آشنایی دارید ؟
مایل به تشکیل شرکت تعاونی هستید ؟
سابقه فعالیت در تعاونی را دارید ؟
تعاون را گره گشای اشتغال می دانید ؟
تعاون می تواند مشکل مسکن شما را حل نماید ؟
ایده یا طرح خاصی را مدنظر دارید ؟
اگر شما مدیر کل تعاون استان بودبد ، در جهت ارتقاء بخش تعاون چه می کردید ؟
متقاضی کدامیک از خدمات باشگاه تعاون می باشید ؟