درباره ما

ا تصویب مجلس شورای اسلامی و ابلاغ ریاست محترم جمهوری در تیرماه سال 90 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد. در روزهای ابتدایی این ادغام ازسوی وزیر محترم ابلاغ مدیران کل استانها صادر و اجرای سریع این برنامه درسطح استانها را خواستار شدند.

از ابتدای مهرماه 90 با برگزاری جلسات کارشناسی برنامه ادغام در دو اداره تعاون و کار و امور اجتماعی آغاز و ظرف مدت دو هفته ستادهای ادارات کل ادغام و ابلاغ رؤسای ستادی صادر گردید.

با ادامه جلسات کارشناسی، ادغام ادارات و نمایندگی های دو اداره کل تعاون و کار درسطح استان انجام و ابلاغ رؤسای جدید صادر گردید.

ایجاد فضاهای همکاری، همدلی و مشارکت دربین همکاران، سرعت بخشیدن به فعالیت‌های اختصاصی با تعریف گردش‌کار جدید و تسریع در امر پاسخگوئی به ارباب رجوعان محترم در بخش‌های مختلف، حذف برخی از فعالیتهای مشترک و کاهش مکاتبات اداری ازجمله مزیت‌های این ادغام بوده است.

تشکیل شورای هماهنگی دربین 11 اداره کل  تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان (ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی- اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای- اداره کل بهزیستی- اداره کل بیمه سلامت- اداره کل تأمین اجتماعی- اداره کل درمان تأمین اجتماعی- بانک توسعه تعاون- بانک رفاه کارگران- صندوق مهر امام رضا (ع)- صندوق بازنشستگی- صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر) و انتخاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعنوان قائم مقام وزیر در استان منجر به همکاری بیشتر دربین ادارات و به اشتراک گذاشتن خدمات و پیگیری نیاز ارباب رجوعان محترم دراین دستگاهها شده است.

باعنایت به حضور بانک توسعه تعاون، بانک رفاه و صندوق مهر امام رضا (ع) دراین شورا و سیاست‌های اشتغال، بخشی از نیازهای تسهیلاتی تعاونگران و کارفرمایان محترم جهت رسیدن به شرایط تولید و ایجاد اشتغال و رفع مشکلات مالی قابل رفع می‌باشد.

همچنین باتوجه به حضور ادارات تأمین اجتماعی، بیمه سلامت، درمان تأمین اجتماعی و هماهنگی‌های صورت گرفته درخصوص رفع بخشی از مشکلات کارگران عزیز درخصوص اجرای ماده 148 قانون کار اشاره کرد.

همچنین اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای با برنامه‌ریزی درزمینه آموزش کارگران و کارجویان و بالابردن سطح مهارت آنها نقش بسزایی در افزایش کیفیت و بهره‌وری در واحدهای صنعتی دارد.

درحال حاضر فعالیتهای عمده اجرائی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در پنج بخش عمده ذیل تقسیم می شود:

1- مدیریت روابط کار

2- مدیریت امور تعاون

3- مدیریت کارآفرینی و اشتغال

4- مدیریت امور اجتماعی

5- مدیریت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی